Exomala campestris (Latreille, 1804) - Rutelidae
LUCANIDAE
Dardago (PN) 09 06 2019
Dardago (PN) 09 06 2019
Dardago (PN) 09 06 2019